Make your own free website on Tripod.com

Να Σταματισουμε την Καταστροφη

Home Up Stop the Destruction Κοντεινερ....οπουλα Να Σταματισουμε την Καταστροφη

 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΑΝΙΩΝ

ΡΕΝΙΕΡΗ 3 - 731 33 ΧΑΝΙΑ - ΤΗΛ. (0821) 58510 & FAX. 40822

ΓΑΥΔΟΠΟΥΛΑ: ΤΟ ΤΕΛΟΣ ;ή πώς η νέα βιομηχανική επανάσταση
στην χώρα μας ,ξεκινά από την ΓΑΥΔΟΠΟΥΛΑ ...!!!

 

Η Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων εκφράζει την έντονη ανησυχία της, ανησυχία που συμμερίζονται πολλοί Χανιώτες, για τη σχεδιαζόμενη κατασκευή μονάδας παραγωγής ,επισκευής, συντήρησης και σταθμού μεταφόρτωσης μεταλλικών εμπορευματοκιβωτίων (containers) και μεταλλικών κατασκευών εν γένει στην Νήσο Γαυδοπούλα από άγνωστους επενδυτές !!!

gavdopoula_view_from_ambelos.jpg (11127 bytes)

Κι αυτό γιατί;

  1. Πρόκειται για ολοκληρωτική καταστροφή της Γαυδοπούλας, αφού πέρα από την προβλεπόμενη ισοπέδωση του νησιού σε τελικό υψόμετρο 2 μ. περ. - το ψηλότερο σημείο του νησιού σήμερα είναι 113 μ.- θα μπαζωθεί και όλη η παράκτια ζώνη σε πλάτος μεταξύ των 15 και 250 μ. κατά μήκος των ακτών και επί πλέον σε απόσταση 150 μέτρων από αυτή την νέα διαμορφωμένη ακτή, θα κατασκευαστεί κρηπίδωμα, προκειμένου να σχηματιστούν οι απαραίτητοι δίαυλοι προσέγγισης και φορτοεκφόρτωσης των πλοίων.
  2. Στη Γαύδο πρόκειται να δημιουργηθεί οικισμός 400 και πλέον ατόμων για τους εργαζόμενους στις εγκαταστάσεις στη Γαυδοπούλα. Αυτό είναι μια άμεση απειλή για την παραδοσιακή και πολιτιστική φυσιογνωμία της Γαύδου και πλήττει καίρια τις όποιες προσπάθειες γίνονται σήμερα για την διατήρηση του φυσικού περιβάλ-λοντος της ευρύτερης περιοχής και την ήπια ανάπτυξη του νησιού.
  3. Η πιο κοντινή επαφή των πλοίων με τις νότιες ακτές του Νομού Χανίων, σε συνδυασμό με την συχνή κυκλοφορία-στάθμευση μεγάλων πλοίων σε Γαύδο-Γαυδοπούλα, δημιουργεί τεράστιους και συχνότερους κινδύνους ρύπανσης τόσο της θάλασσας και των ακτών της Γαύδου, όσο και των νοτίων παραλίων του νομού (Παλιόχωρα-Σφακιά), από σεντινόνερα-πετρέλαιο κλπ, με ανυπολόγιστες συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την τουριστική οικονομία της νότιας Κρήτης.
  4. Η αλλοίωση του κοινωνικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος τόσο της Γαύδου όσο και των οικισμών των Νοτίων παραλίων του Νομού - με την άφιξη και διαμονή των 400 και πλέον ατόμων - θεωρείται δεδομένη και μπορεί να οδηγήσει στην οριστική κατάρρευση των τοπικών κοινωνιών της περιοχής.
  5. Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό, το πόσες τελικά θέσεις εργασίας δημιουργούνται για τους κατοίκους της περιοχής. Με δεδομένη την ως τώρα πρακτική μεγάλου τμήματος του εφοπλιστικού κεφαλαίου, τότε μάλλον θα πρόκειται για εισαγωγή μισθωτών σκλάβων από τριτοκοσμικές χώρες, χωρίς συνδικαλιστικά δικαιώματα κι ελευθερίες, και με ελάχιστη αμοιβή, κλάσμα μονάχα των όσων ορίζουν οι ισχύουσες συμβάσεις στην Ελλάδα. Υπενθυμίζουμε ότι σε ελληνικά καράβια εργάζονται αλλοδαποί - κι εμείς δεν λέμε να μην εργάζονται- με μισθούς της χώρας τους, δηλαδή υποπολλαπλάσιους των ελληνικών!.
  6. Η εσπευσμένη διακοπή των αρχαιολογικών ερευνών στη Γαυδοπούλα (οι οποίες επρόκειτο να συνεχιστούν μέχρι το Μάρτιο ’98) προκαλεί επίσης πολλά και εύλογα ερωτηματικά.
  7. Οι περιβαλλοντικές μελέτες που συνοδεύουν το φάκελο της προέγκρισης χωροθέτησης της επένδυσης είναι παραπλανητικές και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα

    και τέλος γιατί

  8. Η Γαύδος και η Γαυδοπούλα έχουν ενταχθεί ήδη στο Ευρωπαϊκό δίκτυο ΦΥΣΗ - NATURA 2000, που στοχεύει στην προστασία των τελευταίων σημαντικών οικοτόπων της Ευρώπης και στην διατήρηση της βιοποικιλότητας και οποιαδήποτε επέμβαση που αγνοεί αυτή την πραγματικότητα, πέρα από επικίνδυνη για τον τόπο μας, είναι και πέρα ως πέρα παράνομη και καταδικαστέα.

Συμπερασματικά, με την εγκατάσταση της συγκεκριμένης μονάδας στη Γαυδοπούλα, απειλείται άμεσα το σύμπλεγμα Γαύδου-Γαυδοπούλας που προστατεύεται από το NATURA 2000, δημιουργούνται ελάχιστες ή και καθόλου νέες θέσεις εργασίας για τους κατοίκους της περιοχής, κινδυνεύει με καταστροφή το περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής και απειλείται η τουριστική οικονομία της Γαύδου και γενικότερα της Νοτιοδυτικής Κρήτης, που εξαρτάται άμεσα από τις φυσικές ομορφιές και το πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής.

Για όλους αυτούς τους λόγους, η σχεδιαζόμενη επένδυση πρέπει να συζητηθεί διεξοδικά και λεπτομερώς από όλους τους φορείς του νομού Χανίων, με συναίσθηση ευθύνης για το μέλλον της Κρήτης και της οικονομίας της πριν να είναι πολύ αργά.

Χανιά, 11 Μαίου1998